Bemutatkozás

A Földrajzilag Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hat teljes területtel jogosult települése a Szikszói egy teljes területtel jogosult települése pedig a Miskolci járásban, területileg egybefüggően 157,89 km²-en helyezkedik el, támogatásra jogosult 17007 fővel.helyi akciócsoport földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakult meg, azzal a feltétellel,hogy gazdaságilag és szociálisan homogén egységet alkotnak.A 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján a terült túlnyomó részét képező szikszói járás a táblázat 15. sora értelmében komplex programmal fejlesztendő járás.

Települések és adataik:

Település Jogállás Területe km2 Lakosság (fő) Járás Kezdeményezett település Jelentős munkanélküliséggel sújtott Lakossági %
Alsóvadász Község 23 1498 szikszói Igen Igen 8,81
Aszaló Község 25 1834 szikszói Igen Igen 10,78
Gesztely Község 29 2782 miskolci Nem Igen 16,36
Nagykinizs Község 7 345 szikszói Igen Nem 2,03
Onga Város 31 4778 miskolci Nem Igen 28,09
Szentistvánbaksa Község 7 256 szikszói Igen Nem 1,51
Szikszó Város 36 5514 szikszói Nem Nem 32,42

A Rákóczi LEADER Egyesület működési területe a térség három kistáj területén foglal helyet. Ezek a Cserehát dombvidék, Hernád folyó völgye és a Szerencsi dombvidék részei, valamint a Cserehátra terjed ki. A térség az Szikszói és a Miskolci járásokhoz kapcsolódó hét települést foglal magába. A Helyi Akciócsoport működési területe: 157,89 km², teljes területtel jogosult települések száma 7, külterülettel jogosult települések száma 0, támogatásra jogosult lakónépesség: 17007 fő(Forrás: https://www.teir.hu). A Rákóczi LEADER területéhez tartozó minden település 10.000 fő alatti. A földrajzi homogentiáson kívül a településeket történelmi és gazdasági adottságok kötik össze.A területhez két város kapcsolódik szorosan: Szikszó (5514 fő) és Onga (4778 fő). A térséget javarészt aprófalvak alkotják. Egy településnél a lakosság még a 300 főt (256 lakos) 1,51%, egynél pedig a 400 főt (345 lakos) 2,03% sem éri el. Két település 2000 fő alatti (1498 lakos, 8,81% és 1834 lakos, 10,78%).Egy település 3000 fő alatti (2782 lakos, 16,36%). A térség hazánk legelmaradottabb régióinak egyike. A hátrányos helyzet a munkanélküliség kirívóan magas arányában, a népesség elöregedésében, az alacsony iskolai végzettségben, a képzett fiatalok elvándorlásában, a roma népesség 22%-os átlagos – ezen belül egyes településeken,a 18 éven aluliak aránya 74,6%-ot is eléri – arányában, a gazdaság alacsony teljesítő képességében és az életkörülmények más térségekhez viszonyítva jelentős elmaradásában nyilvánul meg.