LEADER pályázatok hiánypótlása

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a gazdaságfejlesztési irányultságú pályázatok esetében folyamatosan kerülnek kiküldésre hiánypótló levelek a kérelemhez tartozó ügyfélkapus értesítési tárhelyre. Az ügyfélkapu az érkezett küldeményről külön értesítést küld az ügyfélkapuhoz rendelt e-mail címre. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintik.) A hiánypótlás elmulasztása a kérelem elutasításával járhat.

A hiányosságok pótlása a pályázatok benyújtásakor használt felületen történik. Az Általános ügyintézés fülön a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus kiküldése gombbal indítható a hiánypótlás. LEADER helyi felhívások jogcím-et kiválasztva nyitható meg a pályázathoz hasonló kitöltő felület, melyen a hivatkozott vonalkód a hiánypótlásra felszólító levél vonalkódja lesz. Tárgy: hiánypótlás. A dokumentumokat ezen az oldalon lehet szkennelt formában felcsatolni. Formailag hibátlan űrlap küldhető csak be az ügyfélkapun.