On-line fórum

Rákóczi LEADER Egyesület munkaszervezete on-line tájékoztató fórumot tartott.

Ismertette az aktuális pályázati lehetőségeket és bemutatta a megjelent felhívást és felhívta a gyakori hibákra a figyelmet a Támogatási Kérelmek kapcsán.

A helyi felhívás címe: Helyi közösségi és gazdasági fejlesztések támogatása

A helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-72-8-21

Szikszó, 2021.12.09.