Tagfelvétel

Az Egyesületnek jelenleg 14 tagja van. A tagfelvételt az alapszabályban rögzített rendelkezések szabályozzák, a tagsági jogviszony a közgyűlés döntése alapján jön létre, létesítéséhez írásbeli belépési nyilatkozat és két tag ajánlása szükséges. Az Egyesületbe felvételüket kérhették és kérhetik azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyek egyetértenek a civil szervezet célkitűzéseivel, ismerik alapszabályát, a közgyűlés határozatait magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, kötelezettséget vállalnak az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj és működési hozzájárulás megfizetésére. Az alapszabály lehetővé teszi a pártoló tagság formáját is, az Egyesületben ilyen formájú jogviszony eddig nem került létesítésre.

-Tagdíj 5000 Ft/év

Belépési nyilatkozat

Belépési nyilatkozat Letöltés

Tagsági lemondás

Tagsági lemondó nyilatkozat Letöltés