Mikor szükséges változás bejelentés?

• ügyfél adataiban változás következik be,

• a projekt műszaki - szakmai tartalma változik,

o negatív irányú;

o egyenértékű vagy jobb

• határidők módosítása

o mérföldkő ütemezés

o mérföldkő ütemezés és tartalom változása

• költségvetést érintő módosulás,

• vagy a támogatás egyéb feltételei változnak.

A kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni!

Kifizetési igénylés keretében jelezhető változások

Amennyiben a módosított tétel szakmai, műszaki szempontból azonos az eredetileg jóváhagyottal, vagy annál kedvezőbb, akkor hivatalból indított VB-re nem kerül sor, ezt a KH az érintett KK keretében kezeli

• módosított ÉNGY-s tételek

• módosított, árajánlatokkal alátámasztott építési árajánlatos tételek,

• módosított árajánlatos tétel, amennyiben az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb (árajánlatokkal alátámasztva)

• az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása

További részletes tájékoztatás a Kincstár honlapján (Hírek menüpontban) , valamint a Széchenyi2020 honlapon a Vidékfejlesztési Programhoz (VP) kapcsolódó közlemények között)

Önálló VB-t igénylő változások

• Jogutódlás, kötelezettség átadása

• A projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változása

• Életvitelszerű tartózkodási hely, illetve székhely címének változása

• Megvalósítási hely változása

• A projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása a kifizetési igénylésben bejelenthető esetek kivételével

• fizikai befejezési határidő hosszabbításra irányuló kérelmet

• A rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása

• Mérföldkövek ütemezésének módosítása

• Költség átcsoportosítás bejelentése

Eljárásrendi határidők

• TO kézhezvétele után 12 hónapon belül a megítélt támogatási összeg 10%-val el kell számolni

• Előleg KK kifizetésétől számított 12 hónapon belül KK benyújtása

o kincstári fizetési számlával rendelkezőknek a megítélt támogatás 10%-át meghaladó időközi kifizetési igénylés benyújtása szükséges

o kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezetteknek a támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylés benyújtása kötelező

• Záró KK benyújtás határideje (TO tartalmazza)

• Projekt végső megvalósítás határideje (Nem módosítható!).

A projekt befejezésére és az utolsó KK benyújtására a TO kézhezvételétől számított végső határidő, mely LEADER felhívásonként más-más 12-18-24 hónap.